Hmong-new-movie-release-kuag-muag-iab-2013


zaj dab neeg no peb ua txog ib tsev neeg ua tseem hluas!!! tag si leej niam thiab leej txiv tsis muaj txog hmoo nkawv tau tag txoj siab lawm, nkawv tso nkawv ob tug mi nyuam nyob ua tsuag. tsis muaj leej twg hlub muab ob tug mi nyuam sib cais thaum tseem mi heev li, thaum kawg tseem ua kev nyuaj siab rau nkawv thiab . zaj dab neeg no mas tu siab heev li. koj saib koj thiab paub hais tias tu siab npaum li cas

82,784