ข้อสอบคณิต-ป6-เข้าม1-part-1213flv


ข้อสอบคณิต ป.6 เข้าม.1 part 12_13 ซึ่งเป็นแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ทุกบท เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าเรียนต่อ ม.1  จัดทำโดย อาจารย์ณัฐสิทธิ์  รายละเอียดเพิ่มเิติม www.hot-vcds.com หรือ โทร. 02 671 0181

4,816